เครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ

โคมไฟแว่นขยายหนีบโต๊ะ เวอร์เนีย ดิจิตอล,ไฮเกจ,outside micro ระดับน้ำละเอียด เครื่องวัดความเรียบผิว,Surface Roughness Tester
เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความหนาสี,Coating Thickness    
       
Visitors: 225,408