Small Tools Height gauge,Vernier,Outside Micrometer

สนใจติดต่อสอบถาม 02-0169865 สายด่วน 094-9413993 ,  062-9164282

 

เวอร์เนีย  ไฮเกจ  ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดงานละเอียด ประจำโรงงานหรือ ห้องปฎิบัติการ QA,QCเพราะเป็นอุปกรณ์หลักๆที่อยู่ในพื้นฐานการวัดงาน

ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีไว้ใช้งาน ซึ่งการใช้งานไม่ยุ่งยากนัก

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ เป็นเครื่องวัดความยาวอย่างละเอียดที่ใช้หลักของเวอร์เนียร์สเกลโดยการแบ่งสเกลตามแนวยาวคล้ายไม้บรรทัด แต่มีการแบ่งสเกลรองโดยการใช้สเกลเลื่อนเพื่อให้สามารถวัดได้ละเอียดมากขึ้น 

สำหรับ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ที่มีใช้กันในปัจจุบันมีหลายแบบหลายชนิดซึ่งก็แล้วแต่ผู้ผลิตจะทำออกจำหน่าย โดยบางชนิดอาจใช้กับงานวัดเฉพาะด้าน

เวอร์เนียร์วัดลึก (Venier Depth Gauge)

จุดประสงค์ของการใช้เวอร์เนียร์วัดลึก เพื่อใช้วัดความลึกของรูเจาะ ความลึกของบ่างาน  ร่อง ลึกต่างระดับการวัดสามารถอ่านค่าจากสเกลได้เช่นเดียวกับการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

แตกต่างกันที่การวัดสเกลหลักจะเป็นตัวเคลื่อนที่ ส่วนสเกลเลื่อนจะอยู่กับที่สามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ประกอบด้วย

1. ปากสำหรับวัด (JAW) ประกอบด้วย ปากวัดใน และปากวัดนอก

2. เมนเสกล  (MAINSCALE) เป็นตัวบรรทัดใหญ่จะมีขีดแบ่งไว้เป็นระบบอังกฤษและระบบเมตริก

 3.  เวอร์เนียแคลิปเปอร์ (VERNIRE SCALE) จะยึดติดกับปากสำหรับวัดความโตนอก และความโตในสามารถวัดความละเอียดได้ถึง 0.001 นิ้ว และ 0.02 มิลลิเมตร

 4. ก้านสำหรับวัดความลึก (DEPTH BAR) ลักษณะเป็นเหล็กเส้นแบนเล็กจะอยู่ส่วนท้ายของเมนสเกลคาร์ลิปเปอร์วัดนอก  (OUTSIDE CALIPER) หรือที่ช่างทั่วไปเรียกว่าเขาควายใช้วัดขนาดชิ้นงานที่มีรูปทรงกลม ทรงกระบอก 

วัดหาเส้นผ่าศูนย์กลางของรูท่อคาร์ลิปเปอร์วัดใน(INSIDE CALIPER) หรือที่ช่างทั่วไปเรียกว่า ตีนผี ใช้วัดขนาดภายในชิ้นงาน

 เวอร์เนียร์ไฮเกจ Height Gauge หรือ เรียกว่าเวอร์เนียร์วัดความสูง

ไฮเกจ หรือเวอร์เนียร์วัดความสูง เป็นเครื่องมือวัดละเอียดคล้ายกับ เวอร์เนียร์ แต่ต่างกันตรงวัดแนวตั้งหรือเอาไว้ตรวจสอบความสูงของชิ้นงาน จะมีปากสำหรับวัดความสูงยื่นออกมา 

ปากนี้จะใช้เป็นที่วัดงานความสูงแล้วแต่ชนิดต่างๆของชิ้นงาน

ไฮเกจ Height Gauge มีทั้งแบบสเกล และแบบดิจิตอล และยังมีให้เลือกแบบเสาเดียว Single Column และเสาร์คู่Double Column

ไมโครมิเตอร์คืออุปกรณ์วัดขนาดวัตถุที่มีขนาดเล็ก

ไมโครมิเตอร์มี 3ประเภทหลักดังนี้

1.ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดภายนอก (Outside micrometer) ใช้ในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของวัตถุปลายไมโครมิเตอร์ขยับช้า ๆ เข้าด้วยกันผ่านทางกลไกสกรูในการจัดการของคาลิเปอร์

ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของสกรูปรับนาทีมากจะสะท้อนให้เห็นในระดับ ประเภทของการไมโครมิเตอร์ก็คือไมโครมิเตอร์เกลียวซึ่งจะใช้ในการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู

2.ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดภายใน (Inside Micrometer) จะใช้ในการวัดระยะทางภายในของวัตถุเช่นภายในของท่อหรือหัวถังคาลิปเปอร์จะต้องพอดีภายในวัตถุและจะต้องมีห้องพักเพื่อให้มีการปรับ ปลายด้านหนึ่งของคาลิเปอร์

อยู่กับขอบด้านในและแขนยื่นออกมาคือเมาออกไปจนกว่าจะสัมผัสด้านอื่นๆขนาด ถูกอ่านในลักษณะเดียวกับคาลิเปอร์นอก

3.ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดความลึก (Depth Micrometer) ถูกใช้บ่อยในการวัดความลึกของหลุมหรือช่องเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดที่แม่นยำฐานหนาต้องอยู่อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบแขนยื่นออกมาเรียกว่าแกน

เป็นเมาเป็นพักผ่อนจนกว่าจะสัมผัสด้านล่าง วัดเป็นระยะทางปลายของแขนได้ย้ายจากฐานของคาลิเปอร์แขนแทนกันของความยาวที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มช่วงการวัดความลึกของไมโครเมตร


 • Digital Height Gauge Double Column.jpg
  ดิจิตอลไฮเกจ หรือเวอร์เนียร์วัดความสูง 2 เสา Digital Height Gauge (Double Column) Digital Height Gauge ( Double Column ) Model No. Range Reading Accuracy B L ...

 • Digital Height Gauge.jpg
  ดิจิตอลเวอร์เนียร์ไฮเกจ Digital Height Gauge Digital Height Gauge Model No. Range Reading Accuracy B L H mm / in mm / in mm mm mm mm ET120-01 ...

 • Heigh Gauge Double Column.jpg
  เวอร์เนียร์ไฮเกจ แบบเข็ม Dial Height Gauge ( Double Column ) Dial Height Gauge ( Double Column ) Model No. Range Reading Accuracy B L H mm mm mm mm...

 • Height Gauge.jpg
  เวอร์เนีย ไฮเกจ Vernier Height Gauge With Magnifier Model No. Range Reading Accuracy B L H mm / in mm / in mm mm mm mm ET100-01 0-300 ...

 • เวอร์เนีย Vernier Caliper.jpg
  เวอร์เนีย คาลิเปอร์ Vernier Calipers Model No. Range Reading mm / in mm / in ET10-01 0-150 / 6 0.05 / 1/128 ET10-02 0-150 / 6 0.02 / 1/10...

 • เวอร์เนีย ดิจิตอล Digital Vernier Caliper.jpg
  ดิจิตอล เวอรืเนีย คาลิเปอร์ Digital Calipers Model No. Range Reading A B C D G mm / in mm / in mm mm mm mm mm ET30-01 0-150 / 0-6 0.01...

 • Digital Outside Micrometer.jpg
  Digital Outside Micrometer Model No. Range Reading Accuracy mm mm mm ET69-01 0-25 0.001 0.004 ET69-02 25-50 0.001 0.004 ET69-0...

 • Outside Micrometer.jpg
  Outside Micrometer ( Ratchet stop, Painted frame ) Model No. Range Reading Accuracy mm mm mm ET50-01 0-25 0.01 0.004 ET50-02 25-50 0.01 0.004 ...
Visitors: 225,405