โต๊ะระดับ/Granite Plate/Cast Iron Plate

สนใจติดต่อสอบถาม 02-0169865 สายด่วน 094-9413993 , 062-9164282

Granite Surface Plate 

โต๊ะระดับหรือ  แท่นระดับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในส่วนของการวัดชิ้นงานทางด้านมิติ ในหลายๆอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ การใช้งานของแท่นระดับทำหน้าที่เป็นระนาบอ้างอิงของชิ้นงานที่ต้องการวัดนั้นๆ การใช้งานของเครื่องมือประเภทนี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความราบบนผิวหน้าใช้งานอย่างมาก และที่สำคัญเมื่อแท่นระดับผ่านการใช้งานไปช่วงเวลาหนึ่งความราบของแท่นระดับอาจเกิดการสึกหรอส่งผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ความราบของผิวหน้าที่ใช้งานเมื่อเทียบกับแนวระนาบทางเรขาคณิต โดยนิยามความราบของแท่นระดับ เราจะเปรียบเทียบค่าสูงสุดและต่ำสุด (ผลต่าง) บนผิวหน้าด้านที่ใช้งาน (ด้านบน) นี้คือค่าของความราบของผิวหน้าใช้งานนั่นเอง

วัสดุที่ใช้ผลิตแท่นระดับในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ
แท่นระดับเหล็กหล่อ (Cast iron) มีลักษณะเฉพาะเป็นไปตามมาตรฐาน JIS-G-5501 แท่นระดับหินแกรนิต (Granite) มีลักษณะเฉพาะเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8512-2 หรือ JIS B7513 ความแตกต่างระหว่างแท่นระดับเหล็กหล่อกับแท่นระดับหินแกรนิต

แท่นระดับเหล็กหล่อ หากมีวัสดุตกกระทบอาจทำให้เกิดจุดยุบตัวและอาจมีรอยนูนขึ้นมาได้ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ, ขนาด, น้ำหนัก, และแรงที่กระทบ แท่นระดับเหล็กหล่อโครงสร้างด้านล่างจะมีลักษณะเป็นโครงกระดูกงู เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนัก

แท่นระดับหินแกรนิต หากมีวัสดุตกกระทบอาจทำให้เกิดจุดยุบตัว หรือเกิดเป็นรอยแตก แต่จะไม่มีรอยนูนขึ้นขนาดของจุดยุบหรือรอยแตกขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ,ขนาด, น้ำหนัก, และแรงที่กระทบ ลักษณะของแท่นระดับหินแกรนิตด้านล่างจะตันเพื่อความคงทน

คุณสมบัติของแท่นระดับหินแกรนิต

แท่นระดับหินแกรนิต เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการวัดงานที่เก็บรักษาได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมใช้ในการวัดงานมากกว่าแท่นระดับที่ทำจากเหล็กหล่อ ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มผลิตแท่นระดับแกรนิตเมื่อปี 1957 ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายในท้องตลาดมีชื่อว่า “Granite Surface Plates” โดยมาจากคำว่าหินแกรนิต (Granite) รวมกับแท่นระดับในภาษาอังกฤษ คือ Surface Plate

หินที่นำมาใช้ทำแท่นระดับมีคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของหิน ไม่ใช่ว่าหินทุกชนิดจะสามารถนำมาใช้ทำแท่นระดับหินได้ โดยเงื่อนไขสำคัญคือจะต้องมีสมบัติเฉพาะที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8512-2 หรือ JIS B7513 กล่าวได้ว่าหินที่เหมาะสมที่จะทำแท่นระดับหินมากที่สุด คือ หินแกรนิตสีดำ (Black Granite)

ผลิตขึ้นจากหินแกรนิตธรรมชาติที่อยู่ในชั้นใต้ดินเป็นเวลานาน มีลักษณะเป็นสีดำ โดยคุณลักษณะเฉพาะของหินจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลาได้น้อยมาก หินแกรนิตจะมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุน้อยกว่าเหล็กหล่อ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบให้ชิ้นงานที่เป็นแม่เหล็กเกิดการเสียดสี

 

 

 

ขอบคุณที่มาและความรู้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

Visitors: 225,979