เครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น SUPER-SS,SUPER-SU

กรุสนใจติดต่อสอบถาม 02-1486393 สายด่วน 094-9413993 , 094-5146252

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รุ่น SUPER-SS

SUPER-SS Weighing Scales
ตัวเลข LED สีแดง สูง 0.56 นิ้ว , Dual Display
Internal Resolution (1/600,000 division)
รุ่น SUPER-SS S.S. Housing
รุ่น SUPER-SU ABS Housing
โปรแกรม หักน้ำหนักภาชนะ
พลังงาน แบตเตอรี่ Rechargeably battery หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C สำหรับเชื่อมต่อ External display , computer
รุ่น พิกัดกำลัง ค่าละเอียด จานชั่งน้ำหนัก ราคา
SUPER-SS , SUPER -SU 3 kg 0.5 g 190 x 230 mm
SUPER-SS , SUPER -SU 6 kg 1 g 190 x 230 mm
SUPER-SS , SUPER -SU 15 kg 2 g 190 x 230 mm
SUPER-SS , SUPER -SU 30 kg 5 g 190 x 230 mm

Visitors: 218,776