เครื่องชั่งน้ำหนัก ZEPPER รุ่น T7E

สนใจติดต่อสอบถาม 02-1486393 สายด่วน 094-9413993 , 094-5146252

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น T7E
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง (LED Display)
ชั่งได้ 1 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg)
มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare)
มีฟังก์ชันบวกสะสมน้ำหนัก (Accumulation Function)
มีฟังก์ชันตรวจสอบค่าน้ำหนัก (Comparator Function)
มีฟังก์ชันล็อคค่าน้ำหนัก (Hold Function)
มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)
พร้อมช่องต่อ RS-232C (RS-232C Serial Interface)
ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ (Rechargeable Battery)
ใช้สาย AC ในการชาร์จไฟ
รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
รุ่น                                     พิกัด                                  ค่าละเอียด                                           แท่นชั่ง
T7E-EA3040                   30 kg                                      2 g                              (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 300 x 400 mm)
T7E-EA4050               60 / 150 kg                             10 / 20 g                         (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 400 x 500 mm)
T7E-PB4050                60 / 150 kg                              5 / 10 g                         (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 400 x 500 mm)
T7E-EA5060              150 / 300 kg                            10 / 20 g                         (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 500 x 600 mm)
T7E-LB6080              150 kg - 500 kg                          50 g                             (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 600 x 800 mm)
T7E-PB6070                  500 kg                                     50 g                             (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 600 x 700 mm)
T7E-LB7080                  500 kg                                     50 g                             (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 700 x 800 mm)
T7E-PB8080              500 / 1000 kg                         50 / 100 g                         (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 800 x 800 mm)
T7E-PB1010              500 / 1000 kg                         50 / 100 g                         (ฐานเหล็กครอบสแตนเลส 100 x 100 cm)
T7E-FM1010                1000 kg                                   100 g                             (ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย 100 x 100 cm)
T7E-FM1212                2000 kg                                   200 g                             (ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย 120 x 120 cm)
T7E-FM1515                3000 kg                                   500 g                             (ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย 150 x 150 cm)

Visitors: 218,776