มอเตอร์สแตน Motor Stand SHV-500

สนใจติดต่อสอบถาม 02-1486393 สายด่วน 094-9413993 , 094-5146252

Motor Test Stand SHV 500

คุณสมบัติของ SHV -500

รับแรงโหลดได้สูงบสุด 500 นิวตัน หรือ 50 กิโลกรัม

ระยะการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง 580 มิลลิเมตร

ความเร็วในการเคลื่อนที่ 30-300 มิลลิเมตร/นาที

น้ำหนักตัวเครื่อง 50 กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง 360x255x1000 มิลลิเมตร

ราคา พิเศษ 

Visitors: 218,776