เครื่องวัดความแข็งของโลหะ Portable Hardness

สนใจติดต่อสอบถาม 02-0169865 สายด่วน 094-9413993 , 062-9164282

 

เครื่องวัดความแข็ง หรือ Hardness Tester คือเครื่องมือที่ใช้วัดและทดสอบความแข็งของชิ้นงานโลหะ มีทั้งแบบพกพาและแบบตั้งโต๊ะ ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น งานควบคุมคุณภาพชิ้นงานโลหะ ใช้ทดสอบโลหะว่าเป็นเกรดเดียวกันหรือไม่ ทดสอบความแข็งของแม่พิมพ์ เป็นต้น
Hardness Tester สามารถวัดความแข็ง ของวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงเช่น พลาสติก หรือวัสดุโพลิเมอร์อื่นๆ โดยพิจารณาจากความทนทานของการเปลื่ยนโคงสร้างของวัสดุ โดยใช้การเปลี่ยนหัวบอล และใช้สมการ Young's modulus ในการพิจารณา ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการดึงหรือการกด
Portable Hardness Tester เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา สามารถแปลงหน่ายในการวัดได้ HL,HB,HRB,HRC,HRA,HV,HS และยังสามารถปรับค้าเทียบกับตัวตั้งโต๊ะได้ด้วย ซึ่งทำให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้น

Visitors: 220,579