เครื่องวัดความแข็งตั้งโต๊ะ / Brinell Hardness Tester


  • 2.Brinell Hardness SHB-3000M.jpg
    เครื่องทดสอบความแข็งโลหะ Digital Brinell Hardness TesterSHB-3000M Model : SHB-3000M Test force : kgf : 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, ...

  • Brinell Hardness SHB-3000.jpg
    เครื่องทดสอบความแข็งโลหะDigital Brinell Hardness TesterSHB-3000 Innovative design, solid construciton ,high test efficiency ;Weight adding system ,LCD display test process;On-board...
Visitors: 220,579