โปรไฟล์โปรเจคเตอร์ / Profile Projactor

 

Profile Projector

เครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ ที่นิยมใช้เป็นเครื ่องมือวัดขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นสูง และสามารถปรับกำลังขยายได้หลายระดับ เครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพจึงได้รับความ นิยมมากสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือแผนกควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การทำงานของเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile Projector) ใช้หลักการการสะท้อน และการหักเหของแสง ด้วย ระบบแสงส่องไปยังชิ ้นงานและผ่านชุดเลนส์กำลังขยาย เกิดเป็นภาพเงาที่หลังเลนส์ซึ่งมีกระจกเงารองรับ และสะท้อนเข้าสู ่ ฉากรับภาพ โดยแหล่งกำเนิดแสง (Light Source) ของเครื่องจะถูกฉายผ่านตัววัตถุหรือชิ้นงาน เข้าสู ่ระบบเลนส์นูน (Condenser lens) และเกิดเป็นภาพเงาที่หลังเลนส์ซึ่งมีกระจกเงา (Semi-transmission Mirror) ลองรับ เข้าสู่เลนส์ขยาย ภาพ (Projection Lens) และฉายไปยังฉากรับภาพ (Screen) ในลักษณะของภาพจริงหัวกลับที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ และ สามารถวัดขนาดของชิ้นงานโดยเลื่อนแท่นวางชิ้น (Precise cross moving table) ตามแนวแกน X หรือ แกน Y

การวัดและการทดสอบขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile Projector) ต้องอาศัยกำลังขยายของเครื่องฯ เพื่อขยายตำแหน่งของชิ ้นงานที่ต้องต้องการวัดให้เห็นชัดทำให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวัดความผิดพลาดกำลังขยายพร้อมประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด เพื่อให้มั่นว่าเครื่องวัดขนาดแบบ ฉายภาพมีค่าความผิดพลาดกำลังขยายรวมกับค่าความไม่แน่นอนในการวัดแล้วอยู ่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับได้ ซึ่งเกณฑ์ การยอมรับได้ของความผิดพลาดกำลังขยายเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ ตามมาตรฐาน JIS B 7184 : 1999 อยู ่ในช่วง ±0.25%
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์และบริการ

  • 1.JT-12A-B.1.jpg
    PROFILE PROJECTOR เครื่องวัดขนาดชิ้นงานละเอียด ชนิดแสงเงา profile projector model JT 12AB MODEL : JT-12A-B Profile Projector เครื่องวัดขนาดชิ้นงานละเอียด เป็นแบบแสงเงา เป็นเครื่องว...

  • 2.JT-300.1.jpg
    PROFILE PROJECTOR เครื่องวัดขนาดชิ้นงานละเอียด ชนิดแสงเงาprofile projector model JT 300 MODEL : JT-300 Profile Projectorเครื่องวัดขนาดชิ้นงานละเอียด เป็นแบบแสงเงา เป็นเครื่องวัดขนา...

  • 3.JT-20A.jpg
    PROFILE PROJECTOR เครื่องวัดขนาดชิ้นงานละเอียด ชนิดแสงเงาprofile projector model JT20A MODEL : JT20A Profile Projectorเครื่องวัดขนาดชิ้นงานละเอียดเป็นแบบแสงเงาเป็นเครื่องวัดขนาดช...
Visitors: 224,675